Referat fra bestyrelsesmøde den 5. april 2022

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Karen og Dorrit er stadig under oplæring ved Carsten 3 : Emner til kasserer og formand Flere emner blev nævnt - pt er bestyrelsen ikke enig omkring person(er) 4 : Generalforsamling Dato for generalforsamlingen er ændret til den 9. juni kl 17.30 På forespørgsel svarede formanden, at han bliver som formand indtil generalforsamlingen 5 : Sæsonafslutning Susanne orienterede flg omkring sæsonafslutningen : Afslutningen holdes i Højborgen torsdag den 28. april kl 12.00. Prisen er kr 150,- som betales ved tilmeldingen Tilmelding på Mbridge - eller til Dorrit/Susanne Nielsen Der er dannet en gruppe, som har bestemt menuen - og hvor den enkelte har påtaget sig forskellige opgaver 6 : Stemning i klubben Der blev drøftet, talt om det nævnte 7 : Hjemmesiden Formanden er bekendt med, hvordan udfordringen med hjemmesiden skal klares. Susanne skal blot orienteres om, hvordan 8 : Evt I forbindelse med generalforsamlingen går flere fra bestyrelsen af -både før tid samt i forbindelse med valg. Navne på de enkelte afgående vil fremgå i forbindelse med udsendelse af invitationen til generalforsamlingen.

199 views

Recent Posts

See All

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v