Bestyrelsesmøde den 8. marts 2022

Updated: Mar 26

Referat bestyrelsesmøde 08.03.22

1 Økonomi : Punktet bortfaldt pga. afbud fra kassereren


2 Åbent hus sommer : Til at forestå klubbens åbne huse den kommende sommer, blev der drøftet forskellige muligheder. Dorrit, Karen, Peter Bøegh fra bestyrelsen har aftalt undervisning med Carsten. Ulrik, Ole Dohn, Inga Dalgaard blev nævnt som måske muligheder. Carsten tager kontakt til de nævnte. Prisen for åbent hus bliver kr. 50,- pr gang - 10 turskort pris bliver kr- 400,-.


3. Generalforsamling : Generalforsamling bliver 19. maj kl 17.30 På valg er bl.a. Poul Boie ( kasserer ) som ikke ønsker genvalg.


4 Sæsonafslutning : Vi afholder fælles afslutning, lige som juleafslutningen. Afslutningen holdes torsdag den 28. april kl 12.00 Tilmelding via Mbridge (helst) eller til Dorrit Susanne er tovholder omkring afslutningen.


5 Eventuelt : Susanne orienterede om, der via Peter Graversen er ved at findes en løsning omkring hjemmesiden. Carsten havde ikke fået tilbud på internet og tlf. - afventer på to do listen/ Carsten Pudsning/vask af de 4 øverste vinduer er ikke sket - afventer på to do listen/Carsten Vi har stadig under medlemmers handicap stående flere som er ukendte i klubben - afventer på to do listen/Carsten Susannes spørgsmål vedr økonomien afventer til næste bestyrelsesmøde. Mht godkendelse af referat forespurgte Susanne om retningslinier - følgende blev besluttet : Referat mailes til medlemmer af bestyrelsen, som har 5 dage til at komme med respons.

236 views

Recent Posts

See All

Til Storeslemmens medlemmer Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til

Til Storeslemmens medlemmer Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til