Covid-19 håndtering

Updated: Feb 21, 2021


Bridgeklubben Storeslemmen efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger.


Der er placeret gennemsigtige plexiglas skærme diagonalt hen over bridgespillebordene, således smittespredning ved host og nys forhindres.


Gangretningen i klubben er ensrettet, så der kan holdes afstand og udvises hensyn i klubben.

Der er håndsprit på alle spilleborde, og du kommer ikke til at dele spillekort med nogen.

Sundhedsmyndighederne har indført skærpede restriktioner, hvilket medfører at al fremmøde bridgeaktivitet er lukket ned.


99 views

Recent Posts

See All