Ekstraordinær generalforsamling

Til Storeslemmens medlemmer


Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling i Storeslemmen tirsdag d. 24.05.2022 kl. 19.00 i klubbens lokaler Skovgade 15A med følgende


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent

  2. Mistillid til den siddende formand Peter Gravesen, jf. skrivelse fra medlemmerne

  3. Valg af formand.

  4. Valg af bestyrelsesmedlem


Andre punkter henvises til den kommende ordinære generalforsamling den 09.06.2022


12 views