Extraordinær generalforsamling 2021 BK Storeslemmen - Tirsdag den 3. august kl. 18.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Valg af formand

  4. Bestyrelsens forslag: Peter Graversen

  5. Forslag om oprettelse af en Realbridge klub–-som klub i klubben i BK Storeslemmen

  6. Oplæg ved Susanne Nielsen

  7. Valg af suppleant

91 views

Recent Posts

See All

Til Storeslemmens medlemmer Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til