Invitation til æbleskiveturnering


Tirsdag d 4.12.2021

Tidspunkt 12.00


Velkomst med æbleskiver og gløg

Turnering; der spilles i 2 seede rækker
Vin præmie


Pris: 50 kr pr person


Tilmelding: senest i uge 46


Tilmelding ved opslag i BK Storeslemmen og m-bridge

56 views

Recent Posts

See All

Til Storeslemmens medlemmer Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til