Invitation til fastelavnsturnering

Updated: Jan 20


Torsdag d 17.2.2022

Tidspunkt 12.00


Velkomst med boller og kakao


Vin præmieEfter spillet: boller og kakao


Pris: 50,- kr pr person


Tilmelding: senest den 10. februar 2022


Tilmelding ved opslag i BK Storeslemmen og m-bridge

63 views

Recent Posts

See All

Til Storeslemmens medlemmer Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til