Mødereferat fra bestyrelsesmøde 2021 BK Storeslemmen - Mandag d 8. marts 2021 via Teams

Deltagere: Bestyrelsen incl Peter Graversen & HC Nielsen

  1. Realbridge - RealBridge har fungeret god siden 23. januar med spil 2 til 3 gange om ugen. På spørgsmål om man må tage nogen med udefra – så er svaret, at der gives dispensation – hvis makker er substitut i klubben eller makker er et potentielt fremtidigt medlem. - Nyt tiltag er bridge undervisning on-line – nuværende er der oprettet et forsøgshold mandag aften med HC som underviser og Peter Graversen som teknisk support.

  2. Ny hjemmeside - Den fremstår flot! Der efterlyses synlighed for nye bridgespiller – denne portal er oprettet – se hjemmesiden under ”lær bridge”. - BK Storeslemmen fremkommer ikke, når der søges på google med søgeordet Bridge i Vejle. Der arbejdes med problemstillingen. - Peter Graversen har udarbejdet mailadresser til alle bestyrelsesmedlemmer i BK Storeslemmen. - Nyt tiltag på hjemmesiden er HC’s hjørne -en gang ugentlig præsenteres et problemspil

  3. Årshjul for BK Storeslemmen - Denne udarbejdes på næste bestyrelsesmøde med fokus bridge aktiviteter og organisatorisk kommunikation fra Dansk Bridgeforbundet og Vejle kommunen.

  4. Nye tiltag ift åbning af fremmøde bridge aktiviteter - HC har et forslag ift: Åbent hus med max. 12 borde mandag og tirsdag aften, onsdag og torsdag eftermiddag i maj og juni. Mandag og tirsdag aften og torsdag eftermiddag i juli og august.- vi afventer sundhedsstyrelsens åbning af mødedeltagelse. - Forslag til præmier vin til førsteplads og vinkort til andenplads. - Forslaget behandles på næste bestyrelsesmøde.

  5. Ansøgning om tilskudsordninger fra Vejle kommune til BK Storeslemmen - Der er søgt ift corona nedlukningen og rengøring.

  6. PR mhp at rekruttere nye medlemmer til BK Storeslemmen - Ideer til PR behandles på næste bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde mandag den 12. April 2021 kl. 17.00

2 views

Recent Posts

See All

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Ka