Mødereferat fra bestyrelsesmøde 2021 BK Storeslemmen - Tirsdag d 8. december 2020

 • Hele bestyrelsen var til stede.

 • Corona situationen: Vi forventer ikke at åbne før den 1. marts Nyårsturneringen aflyses. Vi vil åbne for flere eftermiddage og aftener for undervisning/temadage eller holdturneringer

Til melding på M-bridge. Kun én dag om ugen. Max 8 personer (først til mølle)


 • På nuværende tidspunkt må vi kun være i det store lokale, vi undersøger og spørger politiet, om vi må tage det lille lokale i brug. Holdturnering bliver 24 spil. Kort lægges af Karen, Dorrit og Lea.

 • Vi satser på at starte, når Coronasituationen tillader det De nye tiltag kræver mere rengøring. Nuværende aftale slutter her i december.

 • PB taler med kommunen om tilskud til 5 timer ugentlig til rengøring og tager nye tilbud ind.

 • Hjemmesiden ventes klar i foråret 2021. Tine giver besked, når den lægges på nettet. Kommenter og giv fedback til Tine.

 • Vores økonomi har det OK. Carsten sørger for en erkendtlighed til vores undervisere.

 • Tine arbejder videre på årshjulet.

 • Spilleplan for resten af sæsonen, og eventuel udvidelse af denne, tages op på næste møde.


Forslag til nye vedtægter er i gang. Poul laver forslag.

Vi vil invitere HC til næste bestyrelsesmøde med henblik på at få hjælp til udarbejdelse af nyt pointsystem. Vi håber det kan udarbejdes snarest. Tine vil lave velkomstpjece til nybegyndere og fortsættere. Bl.a. indeholdende priser for kontingent, kaffe m.m. Der skal være en fra bestyrelsen i den første time for nybegyndere for at byde velkommen og besvare spørgsmål.

 • Carsten vil tale med vicevært og nøglesmed med henblik på et om kode 4 låse. Der skal være nummer på nøglerne. Der skal kvitteres og eventuelt betales depositum, ved udlevering.

 • Næstformand Karen Wùertz.

 • PB og SAAl udarbejder et jule/nytårsbrev til alle medlemmer. HC har tilbud at ringe til dem der, ikke har en mailadresse.

Næste møde foråret 2021

God jul og godt nytår

Med venlig hilsen

Lea

1 view

Recent Posts

See All

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Ka