Bestyrelsesmøde den 7. februar

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. februar 2022


1 : Økonomi Poul Boie forelagde regnskab som på nuværende ser fornuftigt ud - der forventes et mindre overskud Der fremkom forslag om at opsige tlf abonnement - finde anden udbyder til både internet samt tlf. Carsten henter priser.

2 : Omgangstone, sprog, adfærd i klubben Der blev drøftet, diskuteret forskellige eventuelle muligheder. Flertal for at Dorrit snakker med den, de implicerede parter.

3 : Rengøring Der blev drøftet mulighed for at noget af rengøringen kan overgå til rengøringsselskab.

4 : Sæsons længde Enighed om at sæsonen ikke forlænges - sæson slutter som vanligt ved udgangen af april.

5 : Næste sæson Tilmelding til ny sæson sker via MBridge Der blev talt om forskellige turneringer - hvor bl.a KlubSølv, BAM-turnering, Minipar turnering blev nævnt. Foruden almindelig hold og par.

6 : Åbent hus sommer Tages op til næste bestyrelsesmøde.

7 : Diverse

Vi har under medlemmers handicap stående flere som ikke er en del af klubben - Carsten tager en snak med HC, samt om det evt påvirker klubbens betaling til distrikt mv. Vi mangler stadig at få pudset/vasket de øverste 4 vinduer - Carsten følger op på dette. Susanne Nielsen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Tine, som har forladt klubben. Susanne orienterede om, at hjemmesiden pt ikke er brugbar - der arbejdes på en løsning, som Peter Graversen er tovholder på. Løsning er derfor indtil videre, at referat enten sendes ud til samtlige

142 views

Recent Posts

See All

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Ka