Referat af den extraordinære generalforsamling 2021 BK Storeslemmen - Tirsdag d 3. august kl. 18.30

  1. Valg af dirigent Ulrik Kjær - Indkaldelsesmåde og tidspunkt - godkendt

  2. Valg af referent: Tine Devantie

  3. Valg af formand - Bestyrelsens forslag: Peter Graversen - godkendt - Valg af suppleant; Susanne Nielsen

  4. Forslag om oprettelse af en Realbridge klub–-en turneringform i klubben i BKS - Oplæg ved Susanne Nielsen - BKS indbyder til en løbende holdturnering over 14 gange spil, der spilles onsdag aften – opstart fra 27.10 - Turneringen afholdes rækker inddelt efter handicap i A - B - C række - Krav for at deltage: fysisk medlemskab af en DBF - Pris: 400 kr / person - Præmier 1.-2.-3. præmier til holdet

Evt.:

  1. Madordning torsdag -der meldes tilbage- Dorrit er tovholder

  2. Uge 41-42 spilles Åbent Hus

78 views

Recent Posts

See All

Til Storeslemmens medlemmer Bestyrelsen har modtaget anmodning fra mere end 20% af klubbens medlemmer om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Jf. klubbens vedtægter §10 indkaldes derfor til

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Ka