Referat fra bestyrelsesmøde d 1.11.2021

1. Budget

 • Poul Boye informerer om at økonomien hænger sammen

 • Poul Boye søger løbende til klubben fra Vejle Kommunen og DGI

 • Der søges om refusion for Kursus i turneringsledelse – Peter og Carsten har deltaget

 • Salg af øl og vand går fint

 • Bestyrelsen deltager i kursus i bridgecentral3 lørdag d 27.11 i BK Storeslemmen


2. Rengøringsordningen fungerer fint – det ser godt ud i klubben!!


3. Canon kopimaskine

 • Der fortsættes med den nuværende aftale 5 kvartaler endnu – så er denne post ud af verden


4. Turneringer

 • Mentor bridge udgår d 7.11 – udsættes til det nye år

 • Der afholdes hyggebridge d 21.11 kl 9.30.

Velkomst - Morgenmad og frokost

Tilmelding: M-bridge og opslag

Pris: 150 kr pr person


5. Afslutning på bridgesæsonen 2021

 • I år starter vi på en ny tradition for vores afslutning på bridgesæsonen – vi afslutter med en ”gammeldaws” julefrokost med efterfølgende bridgespil med medbragte gaver.

 • Torsdag d 9.12 kl 12.00 samles mandag / torsdag/ fredag– eftermiddags bridgeholdene til en fælles julefrokost.

 • Tirsdag d 7.12 kl 18 afholdes julefrokost for tirsdags aften bridgeholdet.

 • Medbring 2 gaver hver - til max 20 kr pr stk – de vil være præmier i det efterfølgende bridgespil. Pris: 150 kr pr person

 • HC holder sæsonafslutning for sine undervisningshold

 1. Mandag aften for begynderholdet og fortsætterholdet mandag aften

 2. Onsdag eftermiddag for fortsætterholdet onsdag eftermiddag

 3. Begynderholdet tirsdag eftermiddag kan vælge mellem at deltage mandag aften / eller onsdag eftermiddag

 4. info følger.


6. Corona – smittespredning i Vejle Bridgecenter

 • Bestyrelsen opfordrer alle der har spillet i Vejle Bridgecenter til at blive PCR podes, inden de kommer og spiller i BK Storeslemmen.


7. Investering i skærm i BK Storeslemmens lokale– for at reducere papirspild

 • Poul B kigger på budget for skærmløsning efter oplæg– kan vi få tilskud fra kommunen


8. Opvaskemaskine – der arbejdes på en udskiftning
.

138 views

Recent Posts

See All

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Ka