Referat fra bestyrelsesmøde d 23.8.2021

Updated: Sep 26, 2021

1. Ny sæson opstart september 2021

Bestyrelsen glæder sig til at byde velkommen til den nye sæson 2021/2022

a. Kontingent betaling

Dorrit sidder klar til at tage imod betaling for bridgesæson 2021/ 2022

b. Opdatering af medlemsdata

Når I starter på de respektive bridgehold, vil vi bede jer skrive jeres kontaktdata

det betyder, at vi har jeres korrekte medlemsdata


2. Økonomi

Grundet klubbens meget anstrengte økonomi vil vi i denne sæson bede om, at I betaler for kaffe/ the. Vi håber på jeres opbakning og forståelse for tiltaget.

Pris for kaffe/ the ad libitum 20,kr pr. aften.

Mobil pay kr 19,25 – kontant betaling 20 kr

Pris for fri kaffe/ the hele sæsonen 300 kr.

Der udarbejdes prisliste til ophængning på køleskabet


3. Rengøring er en betalingstung post i budgettet

a. Der har ikke været respons på forespørgsel på rengøring blandt de forespurgte.

b. Nuværende opnås refusion på en tredjedel af regningen fra kommunen

c. Bestyrelsen er ved at undersøge om rengøringen kan varetages på anden måde

derfor vil vi spørge jer medlemmer om der er nogen der kan hjælpe

Kontakt Carsten eller Dorrit –hvis I kan byde ind med hjælp

eller skriv jer på den opsatte liste i klubben.

d. Der udarbejdes løbende revision af budgettet


4. Betaling for materialer til undervisning

Nybegynder bog 1 & 2: 700 kr

Fortsætter bridgebog 3: 300 kr


5. Årshjul

a. Bestyrelsen har været i gang med at lave en fordeling af arbejdsopgaver

HC varetager opgaven for sine begynder- og fortsætterhold- mandag og onsdag

sammen med Susanne Bonde

b. Bestyrelsen bede medlemmerne af BKS byde ind på de andre juleafslutninger

hvem vil hjælpe med opgaverne?

Kontakt Karen eller Dorrit.

c. Pris for at deltage i juleafslutningen pr arrangement: 150 kr


6. Åbent Hus

a. Betaling for deltagelse i Åbent hus i den nye bridge sæson:

b. Pris pr gang pr gang :50 kr

c. Klippekort à 10 gange: 400 kr


d. Der er mange medlemmer på ferie i uge 41-42

hvem kan hjælpe med at afvikle åbent hus i disse 2 uger

kontakt Carsten eller Peter G.Næste bestyrelsesmøde - mandag d 20.9 – kl 17.00
.

97 views

Recent Posts

See All

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Ka