Referat fra bestyrelsesmødet d. 20.9.2021

Updated: Nov 8, 2021

Lørdag bridge

  • Opslag i klubben – lørdag d 2.10

  • Info på hjemmesiden – invitation personlig rundsendt

Opdateret medlemsoversigt

  • Betalende medlemmer: 95

  • Passive medlemmer – Poul Boye sender faktura på 500 kr til aktuelle medlemmer

  • Nye begynder medlemmer: 7 tirsdag – 10 mandag

  • Fortsætter medlemmer: 10

Canon kopimaskine, der undersøges om der kan laves ny aftale: løbende over 3 år i stedet for nuværende incl nedsat betalingsaftale


Husleje v/ Østerbro – ønsker ændres fra a`conto betaling til pr mdr


Rengøring – Carsten styrer planen herfor

  • Poul Boye opsiger nuværende rengøringskontrakt pr 1. 10

  • Oversigt fra kommunen over tilskud ift refusion v/ Poul B

Ægge turnering – der er fremkommet ønsker om anderledes ”sæt op” næste år


Afklaring på sæson turneringer:

Æbleskive turnering – lørdag d 4.12 kl 12.00

· Velkomst - Gløg og æbleskiver v/ start og pause midtvejs

· Pris: 50 kr pr person

· Tilmelding: M-bridge og opslag

· Kirstine Purup og Inga Dalgaard er tovholdere.

Nytårsturnering - 28.12 kl 18.30

· Velkomst: Kransekage og mousserende vin

· Pris: 150 kr pr person

· Tilmelding: M-bridge og opslag

Fastelavns turnering – Lørdag d 12.februar kl 12.30

· Velkomst - Boller og cacao

· Pris: 50 kr pr person

· Tilmelding: M-bridge og opslag


Sedler til holdturnering – ophængt klar til tilmelding


Referat på hjemmesiden -Nyhedsbrev sendt til medlemmerne


Næste bestyrelsesmøde mandag d 1 november kl 17.15

84 views

Recent Posts

See All

1 Økonomi : Minimums antal betalende medlemmer skal der være pt Kasseren kunne oplyse at grænsen pt er ved 70 betalende medlemmer. Spørgsmålet kan i givet fald være…....Hvilken aktivitet vil der v

1 : Økonomi Økonomien Ser pt ok ud - der forventes et mindre overskud 2 : Åbent hus sommer Det er aftalt, at Carsten og Inga varetager torsdag - afventer svar fra Ulrik, når han kommer hjem. Ka