Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger, der er relevante for klubbens drift.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Bridgeklubben Storeslemmen er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Bridgeklubbens dataansvar

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

  • Almindelige Medlemsoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato, indmeldelsesdato mv.

  • Bridgefaglige oplysninger: Mesterpoint- og handicapposteringer og -saldi..

​Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler medlemsoplysninger:

  • For at kunne gennemføre almindelig medlemshåndtering, kommunikation, kontingentopkrævning mv.

  • For at kunne gennemføre bridgeaktiviteter i en korrekt sportslig kontekst.

  • For at kunne udstrække værdien af medlemskabet overfor Danmarks Bridgeforbund og overfor forbundets øvrige medlemsklubber.

​​

Skulle du have spørgsmål til databehandlingen af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til formanden.