Vision og værdier for
Bridgeklubben Storeslemmen 

Vision

Bridgeklubben Storeslemmen har en overordnet vision om at være åben og rummelig for alle medlemmer, uanset niveau.

Det vil sige, at Bridgeklubben Storeslemmen er kendetegnet ved godt socialt samvær og højt fagligt bridgeniveauet.

Værdier

Bridgeklubben Storeslemmen ønsker, at alle medlemmer har fokus på følgende værdier:

  • Fællesskab

  • Fair play

  • Glæde ved bridgespillet

  • Indsatsområde

Fællesskab

Vær en god ambassadør for bridgen og vores bridgeklub. Oprethold en god tone og tal ordentligt til og om hinanden.

Fair play

Udvis god opførsel: - respekter dine modspillere - det skal være en god oplevelse for alle at være medlem i Bridgeklubben Storeslemmen.

Respekter de afgørelser, som er truffet af Bridgeklubben Storeslemmens bestyrelse og Dansk Bridgeforbund

Glæde ved bridgespillet

Vær et godt forbillede for klubbens medlemmer. Giv plads for hinandens forskelligheder.

 

Ved meningsforskelligheder forventes det, at medlemmer taler til hinanden på en konstruktiv og respektfuld måde – mobning tolereres ikke. Giv plads for nye medlemmer og anerkende deres indsats.

Indsatsområde

Opdatering af Bridgeklubben Storeslemmens hjemmeside med henblik på:       

  • At understøtte bridgespillet og klubben aktiviteter

  • At invitere flere ind i det fællesskab, som bridgen tilbyder, og synliggøre bridgesportens værdier

  • At stimulere interessen hos nye medlemmer og spillere uden forudsætninger.